Contributie


Onze vereniging biedt nieuwkomers de mogelijkheid om 4 weken gratis mee te spelen met onze vereniging.
Hierna kan er gekozen worden voor een lidmaatschap. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten.

Clubcontributie per maand 2023:

Recreatie: € 9.50
55+: € 9.50
Competitie: € 12.=
Gezin: € 28.=
.
Bondscontributie* per jaar (2023):

De bondscontributie is inbegrepen in de maandcontributie

De contributie wordt vooraf rond de 29e van de maand per automatische incasso geïnd.

 

* Ieder lid van de vereniging is verplicht lid te zijn van Badminton Nederland. Het bondsjaar loopt van januari t/m december.

 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail ( marathon@badminton.nl ). De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

De maandcontributie stopt automatisch na de opzegtermijn en de incassomachtiging is dan vervallen.