We kunnen weer

Gelukkig deze keer een positief bericht.
De persconferentie is geweest en we kunnen weer badmintonnen vanaf 18 januari op de dinsdagmorgen, dinsdagavond en vrijdagmorgen.
Wel blijft in binnensportaccommodaties voor personen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht.
Als vereniging zijn wij door de gemeente verplicht de controle hierop uit te voeren.
Wij vragen jullie om vanaf nu je QR-code en ID-bewijs mee te nemen als je komt badmintonnen.
De gemeente heeft er ons vorig jaar op gewezen dat boetes uitgedeeld kunnen worden aan:
- de persoon die zich niet heeft laten controleren
- de vereniging als deze de controle niet uitvoert
Wij gaan er van uit dat het, net als vorig jaar, niet zo ver gaat komen.
Verder geldt:
- dat bij binnenkomst een mondkapje verplicht is.
- er geen publiek is toegestaan
en
- er nog geen competitie (tegen andere verenigingen) gespeeld mag worden.

Bovenstaande geldt bovenop de bekende basisregels:
- was vaak en goed jullie handen;
- houdt 1.5 meter afstand;
- blijf thuis bij klachten en laat u dan testen.

Vanaf 1 februari zal ook weer contributie geïncasseerd worden.

Find Us On FaceBook - Image